EPC voor grote niet-residentiële gebouwen

Om het gebouwenpark te verduurzamen, heeft de Vlaamse Overheid het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen in het leven geroepen. De komende jaren krijgen alle grote niet-residentiële gebouwen een EPC dat duidelijk maakt wat de energie-efficiëntie van het gebouw is en hoe groot het aandeel hernieuwbare energie is.

Vanaf 2028 moeten deze gebouwen ook stelselmatig een minimaal EPC-label halen, tot we in 2050 een koolstofneutraal gebouwenpark hebben.

Omdat de waarde van uw gebouw sterk beïnvloed zal worden door het duurzame karakter ervan, heeft u best een partner die samen met u een lange termijnplan uitwerkt. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst.

Lange termijn visie

d4front gaat voor klimaatactie in de praktijk. Daarom staan we u na het opstellen van het EPC ook bij met de realisatie van de maatregelen die nodig zijn om de lange termijn doelstellingen te halen. Door onze uitgebreide expertise op het vlak van gebouwinstallaties, kunnen we u advies op maat geven.

We zorgen voor de meest geschikte technische installaties en voor het bekomen van financiering om de nodige investeringen te doen.